Välkommen Till Gästriklands Båtförbund!Sammanslagningen klar

Skrivet 2022-04-04

Nu är sammanslagningen fullbordad och tillsammans med Hälsinglands båtförbund har vi nu bildat:

 

Gävleborgs båtförbund 

Länk till vår nya hemsida: gavleborgsbf.seMiljötillsyn i båtklubben

Skrivet 2020-03-09

 

Under helgen 7-8 mars var det Miljökonferens där en hel del avhandlades. Alldeles för mycket att återge i ett svep, men valda delar kommer att komma.

Nina Hertzberg, anställd som Hållbarhetsansvarig på SBU:s kansli, med ett förflutet som kommunal miljöinspektör informerade om tillsynsprocessen:


Båtklubbar klassificeras sen några år tillbaka som miljöfarlig verksamhet,

jonas
Läs mer...

Båtklubbar klassificeras sen några år tillbaka som miljöfarlig verksamhet, i klassen U-verksamhet, där kommunen är tillsynsmyndighet - dock utan krav på regelbunden tillsyn.

Av den anledningen bedriver många kommuner, eller är på väg att starta, miljötillsyn på båtklubbar. Även norr om Dalälven.

Som verksamhetsansvarig, d.v.s. båtklubben, lyder man under Miljöbalken och har ett lagstadgat ansvar beträffande:

- Kunskapskrav - Skyldighet att ta reda på vad som gäller beträffande lagar och regler.

- Försiktighetsprincipen - Tillämpa och använda den metod / produkt som har minst negativ miljöpåverkan.

- Egenkontroll - Skyldighet att bedriva egenkontroll och att dokumentera densamma.


Hur går inspektionen / tillsynen till?

Miljöinspektören har med sig en checklista vid besöket och tittar exempelvis på; vilka båtbottenfärger som används, hur går tvätt av båtar till, hur förvaras kemikalieprodukter som används i verksamheten (ska förvaras invallat), vilka rutiner finns för avfallshantering. Ev. tittar man även på markföroreningar och strandskyddet följs.

Vid rundturen ska minst en representant från båtklubben närvara.


Hur kan båtklubben förbereda sig inför tillsynen?

De två viktigaste punkterna att förbereda sig på är:

- Egenkontroll - Här finns dokument på: SBU:s hemsida.  Gävle kommuns hemsida

- Avfallshanteringsplan - Här finns mallar: Transportstyrelsens. Variant; Trödje BK

Även att städa lite på anläggningen kan vara en god idé, då det inte ger ett gott intryck om det ligger någon omkullvält färgburk och skräpar eller liknande.

Kontakta gärna miljöinspektören i förväg och be om att få ett exemplar av checklistan.


Vad sker om det blir anmärkningar på miljöarbetet?

Vid anmärkningar får man antingen:

- Inspektionsrapport - Verksamheten bör vidta åtgärder. 

- Föreläggande - Verksamheten ska vidta åtgärder.

Vid ett föreläggande beviljas man inte LOVA-bidrag för åtgärden (eftersom man blivit ålagd att åtgärda), vilket man däremot kan bli om det enbart är en inspektionsrapport (räknas då som en frivillig och förutséende åtgärd).

Vilka skyldigheter har båtklubben?

Viktigt att ha tydliga regler och även att informera om dem. Exempelvis kan man på fakturan skriva att inbetalning = att man tagit del av och kommer att följa de regler som gäller.

Om båtägare ändå struntar i det kan klubben då möjligen frias, juridiskt sett.

VIKTIGT ATT VETA:

- Biocidfärger, d.v.s. kopparbaserade, är förbjudna att användas norr om Örskär.

Får inte tvättas med högtryckstvätt om inte spolplatta finns.

- TBT, ett ämne som tidigare användes i båtbottenfärger, är extremt giftigt och förbjöds 1989. 

Får inte finnas på båtbottnar som sjösätts - inte ens i underliggande färglager!

- Verksamheten är ansvarig för eventuella saneringar.

Dyrt för klubben = dyrt för enskilda båtägaren.


Att åtgärda nu, exempelvis sanera båtbottnar från TBT och / eller koppar, kostar en del men kan täckas upp till stor del med LOVA-bidrag.

 

Att strunta i åtgärd och riskera att framöver få ett föreläggande - kan bli dyrt.
Första Föregående | Sidan 1 av 1 | Nästa Sista
1