Årsmötet vid Vågskrivargatan 5 i Gävle

Skrivet 2018-02-01

 

Glöm inte Årsmötet den 14 februari klockan 18.30


Under 1500-talet hade de flesta städer en särskild våg som företods av en vågmästare. Innan de internationella standarder för vikter infördes på 1800-talet var det viktigt att alla varor som kom in eller skeppades ut, vägdes, mättes och registrerades på stadens våg, och för detta fick köpmännen betala en vågpenning varav vågmästaren behöll en given del som provision. 

Som medhjälpare hade vågmästaren en vågskrivare vars uppgift var att föra bok och notera de varor som levererades till staden. Vågskrivaren svarade också för en rättvis fördelning av lasterna till stadens fraktfartyg och i arbetsuppgiften ingick även att beräkna fraktkostnaderna.

I Gävle som anses ha fått sina stadsrättig-heter 1446 rådde inget undantag från regeln, här har det funnits inte mindre än fyra järnvågar där stång- och osmundjärn från masugnarna och hyttorna i området vägdes och registrerades. Var den äldsta järnvågen låg vet man inte, men den näst äldsta låg söder om rådhuset vid Gavleån.

Det mesta av godset forslades till vågen med hästforor sommar som vinter, så även järnet och bergsmännen i Gästrikland sålde oftast sitt järn via vågen i Gävle där järnets kvalitet värderades, vägdes och bokfördes.

Allt eftersom exporten från Gävle ökade blev behovet av en effektivare järnvåg allt större, och en ny våg ritad av Christofer Polhem stod färdig 1708. Den vågen kom att ligga där resecentrum finns idag.

Efter stadsbranden 1869 då i stort sett hela norra stadsdelen lades i aska byggdes en ny järnvåg på Alderholmen och den vågen stod klar 1710.

Mellan 1855 och 1859 byggdes Gävle-Dala järnväg mellan Gävle och Falun och nu började järnvägsnätet i Sverige byggas ut på allvar och alltmer gods fraktades den vägen, samtidigt som tvånget att allt järn skulle vägas och registreras innan det fick säljas försvann, vilket gjorde att järnvågen på Alderholmen lades ned 1885 och därmed gick även stadens vågskrivare till historien.

Men Vågskrivargatan finns kvar och där täffas vi för att hålla årsmöte onsdagen den 14 klockan 18.30

Välkommen!

redaktörn