Naturreservat på Limön

Skrivet 2013-08-18

Gävle kommun planerar att bilda ett naturreservat av Limön för att skydda öns höga naturvärden.


Under växtsäsongen 2012 gjordes en naturinventering på Limön. En rapport från den inventeringen kommer att finnas på kommunens hemsida inom kort.

I samband med det planerade naturreservatet på ön inbjuder kommunen fritidsboende, olika föreningar och allmänheten till en informations- och diskussionskväll för att få in förslag och synpunkter. Ingen föranmälan behöver göras och kommunen bjuder på fika.

Tid: Måndag 26 augusti kl. 18 00 - 20 00. Plats: Förvaltningskontoret Kyrkogatan 22 Gävle.  

Under våren 2014 kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga förslaget till naturreservat, samt en skötselplan för Limön. Sammanträdestider kommer att annonseras i lokaltidningarna och på kommunens hemsida.

Förutom att besöka GBF:s hemsida kan det vara en god idé att även titta på Gävle kommuns hemsida då och då om man vill vara uppdaterad på vad som är på gång efter vår del av kusten. 

redaktörn