Båtriksdagen 2018

Skrivet 2018-05-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets båtriksdag som denna gång genomfördes i Göteborg representerade Tommy Sandin och Jonas Liljeberg Gästriklands Båtförbund.


Förutom GBF deltog 24 regionala båtförbund som enades om att beviljade unionsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Med anledning av att SBU firar sitt 90-årsjubileum i år så avslutades lördagens middag lite extra festligt med musikunderhållning och Harald Treutiger som konferensier och toastmaster.

Under lördagen hade utskotten inte mindre än 21 motioner och 4 propositioner att bereda för presentation och beslut av båtriksdagen under söndagen.

Sammanfattningsvis rapporterar GBF:s deltagare från en lugn och trevlig båtriksdag. Mycket arbete, men också många tillfällen att fräffa nya och gamla båtvänner.

redaktörn