Sista möjligheten att söka LOVA-bidrag

Skrivet 2014-01-09

Fr.o.m 1 april 2015 införs ett förbud mot att tömma båtlatriner till havs. I Gävleborg kan bidrag lämnas till installation av anläggningar för mottagning av toalettavfall från fritidsbåtar och för etablering av båttvättar i syfte att minska spridning av gifter från båtbottenfärger. LOVA-bidraget täcker upp till 50% av åtgärdskostnaderna.

 

Tänk på att det här är sista året man kan få LOVA-bidrag för den här typen av arbeten innan lagen träder i kraft och att ansökan skall ha kommit in senast 14 februari 2014.

Ansökningsblanketter finns på Hav-och vattenmyndighetens webbsida. Mer information finns även på länsstyrelsens webbsida om LOVA-bidrag.Mer uppgifter om spolplattor

Skrivet 2014-01-03

Här kommer det mer material som visar hur båtklubben själv kan bygga sin spolplatta och till vilken ungefärlig kostnad.

Mer uppgifter kommer inom kort.

Läs mer...


Två exempel på spolplattor

Skrivet 2013-12-30

Som sagts tidigare finns det ingen bestämmelse för hur en spolanordning för bottnar på fritidsbåtar ska se ut eller hur stor den ska vara. Det som gäller är att anordningen ska filtrera bort föroreningar och gifter så att de inte hamnar i våra vattendrag.

Läs mer...


Tidplan och riktvärden för spolplattor

Skrivet 2013-12-10

Läs mer...


Om spolplattor

Skrivet 2013-12-07

 

En kort sammanfattning av vad som står i kap.26  §19 i Miljöbalken är att man inte får skita ned vare sig luft, mark eller vatten.

Däremot sägs det varken i miljöbalken eller på annat håll hur exepelvis en båtklubb ska gå till väga, eller vilka anordningar som måste till för att leva upp till kravet.

Läs mer...


Första Föregående | Sidan 2 av 4 | Nästa Sista
1 2 3 4