Bottenmålning

Skrivet 2013-12-05


Visst har vi gott om vatten i Sverige, men inte så mycket att det tål att smutsas ned hur mycket som helst. Så länge ingen har kommit på en bättre metod än att använda giftfärger mot påväxning av båtbottnar så är vi tvungna att installera någon form av anordning för att fånga upp och ta rätt på föroreningarna.

Därför kommer vi att lägga ut råd och tips här på hemsidan om hur man kan komma till rätta med problemet.

Läs mer...


Tömningsförbud!

Skrivet 2013-09-21

 

Med anledning av kommunens satsning på mulltoaletter i våra naturhamnar vill vi påminna om att det råder tömningsförbud av kemtoaletter i samtliga mulltoaletter. Anledningen är att alla typer av saneringsvätskor och dyligt tar död på den naturliga förmultningsprocessen i mulltoan.Om avfallshantering och fritidsbåtar

Skrivet 2012-11-08

 

Som vi nämnt tidigare så införs ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar den 1 april 2015.

Förbudet gäller i hav, sjöar och inre vattendrag inom svenskt territorialvatten i sin helhet, och för alla fritidsbåtar, utom de som är k-märkta och byggda före 1965.

Läs mer...


Det här med båttoaletter

Skrivet 2011-02-27

 Så här ligger det till!

Den 23 juni 2010 fick transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar.  Senast den 1 mars 2012 ska de föreskrifter som krävs för ett genomförande vara beslutade, och remisstiden för det hela är planerad till april - juni 2011.

Läs mer...


Hänsynsområden

Skrivet 2010-03-30

 

 

En ny företeelse - de så kallade hänsynsområdena - har börjat dyka upp både här och där, och fler lär det väl bli.. 

Läs mer...


Första Föregående | Sidan 3 av 4 | Nästa Sista
1 2 3 4