Har du läst senaste Båtliv?

Skrivet 2012-06-06

 

 

 

Om inte, så rekommenderar jag att läsa Lasse Carlssons svarsinlägg riktat till Blekinge Båtförbund. Läs, lär och förundras.


Efter att ha upplyst oss om sina egna förvärvade erfarenheter genom sin medverkan i SBU-styrelsen under några år, säger Lasse att vi behöver stärka vår röst gentemot myndigheter, politiker och andra organisationer, och att en enad röst definitivt skulle vara mer trovärdig än dagens splittrade organisationer.

Vilka splittrade organisationer är det den gode skattmästarn syftar på? Så vitt jag vet har vi bara en splittrad organisation inom det svenska båtlivet idag, och det är SBU. Och splittringen inom det tidigare välskötta och ekonomiskt oberoende SBU beror helt och hållet på sammanslagningsivern bland Lasse och hans vänner.

Men vi skulle få bättre ekonomiska villkor genom bidrag från Riksidrottsförbundet fortsätter Lasse tvärsäkert. Vad menar karln? SBU har ju en god ekonomi och är inte i behov av allmosor från något idrottsförbund. Borde inte Lasse Carlsson i egenskap av SBU:s skattmästare känna till det?

Vi står inför ett stort beslut och då får man inte fastna i mindre detalj- eller procedurfrågor, fortätter han envetet. Dom här oviktiga detaljfrågorna, är det att kasta självbestämmanderätten i sjön månntro?

Utan att fastna för det ekonomiska drömcenario som beskrivs senare i artikeln, så måste man ändå stanna upp och förundras över vad som står under punkt 3.

Nämligen att det ska finnas en styrelse, nån sorts överstyrlese då kan man tänka, som har två olika styrelser med vidhängande kommittéer osv. under sig...!

Man vill med andra ord installera ännu ett filter mellan våra båtklubbsmedlemmar och halvgudarna i toppen. Och för säkerhets skull tänker man lägga ned båtförbunden så att inte dom hittar på några egna projekt tillsammans med båtklubbarna ute i landet.

Och slutligen. Vad i Herrans namn har LOVA-bidragen med en eventuell anslutning till Riksidrottsförbundet att göra?

Man häpnar!

redaktörn