Den magnetiska nordpolen

Skrivet 2013-02-22

 

 

 

Alla kompasser pekar mot den magnetiska nordpolen, den punkt som  sjöfarare och andra har använt sig av för att hitta rätt väg sedan slutet av 1100-talet. Men det är viktigt att skilja på den magnetiska och den geografiska nordpolen.

Den geografiska nordpolen är jordens nordligaste punkt. Det vill säga den norra änden av jordens rotationsaxel där alla latitudstreck möts, men den platsen har man ingen glädje av när man ska navigera med en magnetkompass.


1831 lyckades engelsmannen och forskningsresanden James Clark Ross lokalisera den magnetiska nordpolen. En sann bedrift, men säg den sanning som varar för evigt..

 

1904 i samband med att norrmannen Roald Amundsen bestämt sig för att som första människan hitta och segla genom Nordvästpassagen från Atlanten till Stilla havet, en resa som tog hela tre år, så upptäckte han samtidigt att den magnetiska nordpolen hade flyttat på sig.

Till skillnad från den geografiska nordpolen så rör sig den magnetiska polen mot Sibirien med en hastighet av fyra mil om året. Och sedan den lokaliserades 1831 har den förflyttat sig cirka 130 mil. 

Att polen flyttar sig beror på rörelser i den flytande järnmassa som finns i jordens yttre kärna, och enligt mätningar av fenomenet har man konstaterat att polen i dag rör sig med högre fart än någonsin.. Eller åtminstone, så vitt man vet sedan 1400-talet. 

Om den fortsätter att förflytta sig med nuvarande hastighet och riktning kommer den att ha flyttat sig från Kanadas norra kust tvärs över Norra Ishavet till Sibirien inom 50 år. För hundra år sedan skulle det här ha ställt till stora problem för sjöfarten, men med dagens elektroniska navigationsteknik är det väl inte många som ens känner till vad som sker.     

En framtida marin kulturgärning

I takt med att fler och fler slutar att använda kompass och bestick vid navigering till förmån för GPS-tekniken kanske det är dags att upphöja det "gamla" sättet att navigera till kulturgärning på samma sätt som då det gäller renovering och underhåll av gamla båtar.

Om tio år när all utrustning är elektronisk finns det förmodligen inga magnetkompasser i nya båtar. Och om femtio år tillhör de troligtvis den museala världen, oavsett var den magnetiska nordpolen då befinner sig.

redaktörn