Burkmatens historia

Skrivet 2015-05-15

 

 

 

 

 

 

Nu ligger många av våra båtar i sjön, redo för nästa fas som brukar vara bunkring av livsmedel och annat. Med dagens teknik ombord brukar det inte vara några större problem att hålla maten färsk för de flesat av oss.. Annat var det förr. 


Ända fram till 1800-talet var det saltning som gällde om man ville bevara kött en längre tid till sjöss. Men med den metoden klarade sig maten inte tillräckligt länge då kampen om havens herravälde skulle avgöras.Torkning var en annan metod, men den var inte att tänka på då flotteskadrarna kunde bli liggande veckor och månader ute till sjöss i väntan på gynnsamma vindar medan maten häsknade.

Därför utfäste Napoleon år 1795 en belöning på 12,000 fracs till den som kunde komma på en bättre metod än saltning för att bevara maten. Matroser och soldater med magsjuka var ju inte mycket att ställa upp då det drog ihop sig till bataljer och sjöslag.

1910 vann fransmannen Nicolas Appert priset sedan han kommit på att sterilisera och konservera mat i glaskärl. Tyvärr gick inte uppfinningen att marknadsföra i Frankrike vid den tiden på grund av alla krig och landets vacklande ekonomi, så metoden togs istället över av fienden Storbrittannien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en tid utvecklade handelsmannen Peter Durand metoden och blev den förste som lyckades konservera i en burk av metall och 1813 började ingenjören Bryan Donkin masstillverka konserver av kött och grönsaker till brittiska flottan.

Men det skulle ta tid innan allmänheten började intressera sig för burkkonserver. Först 1856 då den kondenserade mjölken uppfanns blev det fart på den civila marknaden och under 1900-talet mångdubblades både tillverkning och produktion i samband med att lantbrukets avkastning ökade.

Trots larmrapporter om skadliga biverkningar från materialet i burkarna så ökade produktionen ända in i vår tid och 2011 lär det ha tillverkats hela 500 miljarder konservburkar. Hur många ölburkar det har producerats enbart i Sverige sedan motboken slopades då starkölet introducerades 1955 det kan man också fundera över, men det är ju en annan historia.

Vad vore en båtsommar utan Bullens pilsnerkorv? 

redaktörn