Tryckfrihetsförordningen 250 år idag

Skrivet 2016-11-28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1483 trycktes den första boken i Sverige, och 1661 infördes den första censurlagen vilket innebar att alla böcker som trycktes inom landet eller i provinserna skulle sändas till kungens kansli för granskning. På så sätt kunde kyrkan och överhetenkontrollera vad som gavs ut i tryck. 


Under 1700-talets brytningstid började ett nytt medvetande, nya tankar och idéer om individens frihet växa fram. Man började ifrågasätta gamla bestämmelser om vad som fick uttryckas i ord och skrift.

Här kan man lätt föreställa sig debattens vågor och höga toner i falsett från kyrkans- och de besuttnas företrädare som hade monopol på vilka åsikter som fick spridas.

 

Den 2 december 1766 utfärdades Sveriges och världens första tryckfrihetsförordning genom kung Adolf Fredriks (1751-1771): Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrift- och Tryck-friheten: som också blev svensk lag.

Det här innebar en lagskyddad rättighet att uttala sig i tal och skrift vilket var ett jättekliv i den svenska samhällsutvecklingen.

Men det betydde inte att man fick uttrycka sig hur man ville om kungahus, om råd och riksdag eller att trycka osedligheter, vilket kunde ge dryga böter och landsförvisning, eller till och med dödsstraff om brottet bedömdes som hädelse. 

 

Så sent som 1949 instiftades tryckfrihetsförordningen som en av Sveriges grundlagar, en lag som vi i likhet med yttrandefriheten måste värna om, inte minst med tanke på att Europa åter står inför en omvälvnde brytningstid. .

Men.. Vad har det här med båtlivet att göra kanske någon tycker?  

Utan tryckfrihetsförordningen och yttrandefriheten skulle vi kanske riskera - om inte liv och lem - så i alla fall kännbara efterräkningar om vi skrev något negativt om myndighetsutövningen i delar av Sverige, då det gäller båtlivsfrågor.

redaktörn