Nu är det bara dagar kvar

Skrivet 2010-04-15

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vem ansvarar för vad.. under sjösättningen?

 

 

  


 

 

 

Båtägaren ansvarar för: 

Båten.

Att stöttning och pallning är av tillräckligt god kvalitet.

Att ge kranförare och andra, dom upplysningar som krävs för hanteringen.

Att försäkringsskyddet för den egna, och för andras båtar är tillräckligt.

 

Klubben ansvarar för:

Att klubbens funktionärer har tillräcklig kunskap. (principalansvar)

Att materialet som används är rätt dimensionerat och kontrollerat.

Att givna instruktioner för hanteringen efterlevs.

 

Klubben skall vara försäkrad för:

Skada som orsakas av klubbens funktionärer.

Skada på funktionärer och medlemmar.

 

Kranägaren ansvarar för:

Att dennes material är besiktat och godkännt.

Omhändertaget gods (hängande båt).

 

Kranägaren skall vara försäkrad för:

Skada på omhändertaget gods (hängande båt).

Skada på person.

 

redaktörn