Om att ankra och förtöja

Skrivet 2011-08-05

Vad säger allemansrätten?

 

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att njuta av naturen vare sig vi rör oss på land eller till sjöss. Men den ställer också krav  på hänsyn och varsamhet.

 

 

 

 

 

 


Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap.18§ regeringsformen).

Men man ska komma ihåg att allemansrätten inte är en lag, och det finns ingen text som exakt definierar vad den innebär. Däremot finns det andra lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

 

Att ankra tillfälligt på annans vatten, eller att förtöja båten vid annans strand får man göra, såvida inte stranden tillhör en tomt, för då inkräktar man på hemfriden som är skyddad i lag.

Det kan också vara förbjudet att förtöja eller gå iland på andra platser, t.ex. på fågelskyddsområden eller andra ställen som skyddas genom särskild lagstiftning.

Hur länge man får ligga förtöjd eller för ankar beror på omständigheterna. Men ju större risken är att dom närboende blir störda, desto kortare tid bör man ligga kvar. Om man är tveksam ska man kanske välja en annan plats eller tala med markägaren eller någon som bor i grannskapet.

Och självfallet får man inte förtöja eller ankra så att boende som äger stranden hindras från att använda sina egna bryggor eller båtplatser.

 

redaktörn